Nghiên cứu sinh Trần Việt Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Sáng 17/11/2022, Phòng Sau đại học phối hợp với Khoa Vô tuyến điện tử tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Việt Hùng với đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng hiệu chuẩn nội thời gian thực kênh thu trong các hệ thống vô tuyến sử dụng ăng ten mảng pha số”, ngành Kỹ thuật điện tử mã số: 9 52 02 03 do Đại tá TS Nguyễn Phùng Bảo (Học viện KTQS) và Đại tá TS Trịnh Đình Cường (Học viện KTQS) hướng dẫn.

     Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS. TS Bạch Gia Dương – Đại học QGHN, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Vũ Văn Yêm – Trường ĐH BKHN, Phản biện 1; Đại tá  PGS. TS Tạ Minh Đức – Tổng cục II/BQP, Phản biện 2; Đại tá PGS. TS Lê Vĩnh Hà – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; Đại tá TS Lê Đại Phong – Tổng cục CNQP, Thư ký; Đại tá PGS. TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Ủy viên; Đại tá TS Nguyễn Viết Sơn – Quân chủng PK-KQ, Ủy viên.

     Dự buổi bảo vệ có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

     Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Trần Việt Hùng trình bày và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

     * Ý nghĩa khoa học

     – Luận án nghiên cứu đưa ra được một cách tiếp cận mới về sử dụng cấu trúc tín hiệu hiệu chuẩn trong bài toán hiệu chuẩn thời gian thực cho các hệ thống sử dụng ăng ten mảng pha số.

     – Luận án trình bày những luận chứng khoa học, lập luận chắc chắn để đưa ra được cấu trúc tín hiệu, có đầy đủ các biểu thức ước lượng để có cách thức lựa chọn tham số tín hiệu hợp lý. Các thuật toán và chu trình hiệu chuẩn đơn giản, tiết kiệm tài nguyên. Các nội dung nghiên cứu đã được kiểm nghiệm trên mô hình thực tế.

     * Ý nghĩa thực tiễn

     – Hiệu chuẩn trong các hệ thống ăng ten mảng pha số luôn là bài toán phức tạp. Việc nghiên cứu, đề xuất cách tiếp cận mới, đồng thời kết quả nghiên cứu được kiểm nghiệm trên mô hình thực tế có ý nghĩa thực tiễn, mở ra khả năng ứng dụng.

      Nội dung nghiên cứu của luận án đóng góp thêm cho giải pháp hiệu chuẩn mảng pha số đang được nghiên cứu, thử nghiệm trong nước hiện nay.

     * Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

     – Đề xuất giải pháp sử dụng một dạng tín hiệu hiệu chuẩn mới cho kênh thu của hệ thống vô tuyến sử dụng ăng ten mảng pha số. Tín hiệu hiệu chuẩn có cấu trúc giả trực giao, đa điều chế Binary Phase Shift Keying (BPSK) và On/Off Keying (OOK), có cùng tần số với tín hiệu thu và có công suất đỉnh tương đương với công suất nội tạp, cho phép nâng cao độ chính xác phép đo pha và biên độ kênh thu thời gian thực.

     – Tổng hợp các thuật toán và chu trình hiệu chuẩn dựa trên tín hiệu hiệu chuẩn đã đề xuất. Các thuật toán và chu trình được thử nghiệm trên hệ thống ăng ten mảng pha số 4 kênh thu băng L, mở ra khả năng ứng dụng thực tế.

NCS Trần Việt Hùng chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tá TS Nguyễn Phùng Bảo (Học viện KTQS) và Đại tá TS Trịnh Đình Cường (Học viện KTQS) và các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

Hội đồng kết luận: Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hùng là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết quả nghiên cứu của luận án được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua luận án với kết quả 7/7 thành viên đồng ý. Hội đồng kiến nghị Học viện KTQS, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Trần Việt Hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *