VIỆN TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Viện tích hợp hệ thống được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Điện tử Tin học và Bộ môn Công nghệ Điện tử cua Khoa Vô tuyến Điện tử HVKTQS theo Quyết định số 4673/QĐ-BQP ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Viện Tích hợp hệ thống trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Điện tử – Tin học và Bộ môn Công nghệ điện tử của Khoa Vô tuyến điện tử thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Viện Tích hợp hệ thống có trụ sở chính tại Tầng 7, Nhà S11, Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 069.515.613 – Fax: 0462817165

Viện Tích hợp hệ thống/HVKTQS đã có trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực điện tử – tin học – viễn thông – tự động hoá – tích hợp hệ thống và đào tạo chuyển giao công nghệ.

 1. Chức năng

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn và thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và công nghệ điện tử phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

 1. Nhiệm vụ
  • Đào tạo cán bộ kỹ thuật quân sự trình độ đại học và sau đại học các chuyên ngành: Công nghệ điện tử, Thiết kế điện tử và hệ thống tích hợp, Thiết kế vi mạch tích hợp, Tự động hóa chỉ huy điều khiển (C4I).
  • Nghiên cứu làm chủ công nghệ nền trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và công nghệ điện tử.
  • Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp và phát triển các hệ thống vô tuyến điện tử, các hệ thống chiến đấu tích hợp, các hệ thống tự động hóa chỉ huy điều khiển.
  • Chế tạo sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh.
  • Tư vấn thiết kế, thẩm định, chuyển giao công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ điện tử, tích hợp hệ thống.
  • Liên kết, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước.